Huisartsenpraktijk Crooswijk

Crooswijksesingel 27, 3034CJ Rotterdam

Klachtenregeling

 

Niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen.

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen.

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.
Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u niet tevreden over de afhandeling of wilt u de klacht niet direct met onze praktijk bespreken? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten, in dit geval de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

 

Contact
  • 010-4125312
    (extra nummer voor zorgverleners beschikbaar, vraag het ons)
  • 010-4125312 kies 1